EWRC: Regioner och städers roll i New European Bauhaus

Brysselkontoret bevakar.

Workshop kring the New European Bauhaus. Framförallt kring konkreta förslag om hur lokala och regionala myndigheter kan involveras i genomförandet av initiativet, samtidigt som man tar hänsyn till principen om geografisk balans.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-12 11:30 - 2022-10-12 13:00