EWRC: Regions tackling skills challenges for the green and digital transitions under the Pact for Skills

Brysselkontoret bevakar.

Interaktiv session där regioner och lokala aktörer ges tillfälle att dela sina erfarenheter kring kompetensförsörjning där den gröna och den digitala omställningen ställer högre och högre krav. Syftet är att dela positiva erfarenheter och uppmuntra samarbete mellan aktörer.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-11 14:30 - 2022-10-11 16:00