EWRC: Smart specialisation strategies for a sustainable blue economy. The interregional dimension

Brysselkontoret bevakar.

Workshop kring hur DG MARE har inrättat en tematisk S3-plattform för hållbar blå ekonomi, för att stödja interregionala partnerskap/värdekedjor. Workshopen vill främst främja en delning av goda erfarenheter, lärdomar och framtidsutsikter för att bäst stödja plattformen.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-12 16:30 - 2022-10-12 18:00