EWRC: Youth involvement in European R&I policies, and the role of regions and cities

Brysselkontoret bevakar.

Workshop under EWRC med fokus på forskning och innovation (FoI), och särskilt ungas deltagande. Att engagera ungdomar är avgörande för att forma framtidens FoI, och denna workshop syftar till att möjliggöra detta. Lokala och regionala myndigheter är viktiga i processen och kommer därför inkluderas i workshoppen, liksom unga entreprenörer och projekt.

Tidpunkt: 2022-10-11 11:30 - 2022-10-11 13:00