First forum of Mission adaption to climate change

Bevakas av Erika Augustinsson, Region Blekinge

Tisdagen den 7 juni står Europeiska kommissionen värd för det första forumet för uppdragsanpassning till klimatförändringar i Regionkommittén i Bryssel. Det kommer att vara ett tillfälle att göra en inventering, identifiera frågor och fastställa riktlinjer för framtiden.

Målet med anpassningsuppdraget är att stödja cirka 150 regioner och samhällen i deras arbete för att uppnå klimatmotståndskraft 2030. Regionala och lokala myndigheter samt medborgare och intressenter är nyckelaktörer i detta uppdrag. Tidigare i år anordnade ERRIN tillsammans med uppdragssekretariatet ett möte där idén om en stadga för anpassningsuppdraget diskuterades.

Regioner och lokala myndigheter kan fortfarande fylla i denna enkät för att uttrycka sitt intresse för att underteckna uppdragsstadgan och ansluta sig till uppdraget. Medlemmarna bör notera att de inte kan underteckna stadgan utan att först fylla i enkäten.

Under forumet förväntas några av de första undertecknarna av stadgan tillkännages. Läs mer i den bifogade dagordningen och registrera dig här.

Tidpunkt: 2022-06-07 10:00 - 2022-06-07 18:00