Health Security in the EU

EU-kommissionen anordnar en hybrid konferens i Luxembourg för att diskutera ett ramverk kring hälsosäkerheten i EU, Covid-19-pandemins påverkan på unionen, den nyligen antagna förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsa, samt vad vi lärt oss av pandemin och kan ta med i det framtida arbetet mot en stark hälsounion och för att kunna möta framtida hot och kriser. Här hittar ni mer information om konferensen och även en länk till registrering.

Tidpunkt: 2022-11-22 00:00 - 2022-11-24 00:00