Heldagskonferens: cirkulär hantering av bioavfall

Den 27:e september anordnar grupperingen ROOTS, circulaR pOlicies for changing the biOwasTe System, en heldagskonferens i Bryssel på temat cirkulär hantering av bioavfall. ROOTS är en sammanslutning av fem innovationsprojekt inom ramen för EU-programmet Horisont 2020 och på konferensens dagordning finns bland annat presentationer av ROOTS medlemmars projekt, samt diskussioner kring hinder för utvecklingen av en cirkulär bioekonomi.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-09-27 09:30 - 2022-09-27 17:00