HORIZON EUROPE INFO DAY AND BROKERAGE EVENT – CLUSTER 2

Under den andra pelaren i Horisont Europa syftar kluster 2 “Kultur, kreativitet och inkluderande samhälle” till att uppfylla EU:s mål och prioriteringar för att förbättra demokratiskt styre och medborgarnas deltagande, om att skydda och främja kulturarvet, och att svara på och forma mångfacetterad social , ekonomiska, tekniska och kulturella omvandlingar.

Alla ämnen under detta kluster förväntas mainstreama samhällsvetenskap och humaniora och inkludera en genusdimension.

Informationsdagen för kluster 2 äger rum den 18 oktober från 09:30. Ett matchmaking-evenemang kommer att äga rum den 19 oktober.

Klicka här för mer info!

Tidpunkt: 2023-10-18 09:30 - 2023-10-19 17:00