HORIZON EUROPE INFO DAYS – CLUSTER 4 (DIGITAL, INDUSTRY & SPACE)

Evenemanget syftar till att informera potentiella sökande om finansieringsmöjligheterna för 2024 års utlysningar av Horizon Europe Cluster 4 “Digital, Industry and Space” Work Program 2023-2024.

Under det två dagar långa evenemanget kommer talare från Europeiska kommissionen att presentera utlysningsämnena, utvärderingen och tilldelningsprocessen. Potentiella sökande kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Under pelare II i Horizon Europe fokuserar Cluster 4 på digital, industri och rymd och syftar till att leverera på följande:

  • Klimatneutral, cirkulär och digitaliserad produktion
  • Ökad autonomi i viktiga strategiska värdekedjor för motståndskraftig industri
  • Världsledande data- och datorteknik
  • Digital och framväxande teknik för konkurrenskraft och lämplig för den europeiska gröna given
  • Öppen strategisk autonomi vid utveckling, driftsättning och användning av globala rymdbaserade infrastrukturer, tjänster, applikationer och data
  • En människocentrerad och etisk utveckling av digital och industriell teknik.

Klicka här för mer info och anmälan!

Tidpunkt: 2023-10-11 09:30 - 2023-10-12 17:00