Hybridevent: POLITICO- effekterna av läkemedelsrevideringen på innovation och tillgång

Den 25 april anordnar POLITICO ett hybridevent för att diskutera EU-kommissionens läkemedelsrevidering, med fokus på hur denna revidering kan främja såväl innovation som tillgång inom läkemedelssektorn.

Läs mer om eventet och anmälan på följande länk! 

Tidpunkt: 2023-04-25 12:15 - 2023-04-25 14:00