Hydrogen: The missing piece of the puzzle for climate neutrality

Målet med detta in-person evenemang är att diskutera rollen för ren vätgas i EU:s energisystem, EU:s initiativ för att stödja vätgasforskningen och vätgasmarknaden och presentera olika verksamheter inom vätgasområdet i respektive land. Dessutom kommer deltagarna att ha möjlighet att nätverka med varandra och diskutera möjliga samarbetsplaner inom vätgasområdet.

 

För registrering och mer information, klicka här!

 

Tidpunkt: 2023-03-21 09:30 - 2023-03-21 13:00