ICT WG MEETING: REGIONAL DIGITAL STRATEGIES

Som en del av den europeiska digitala omställningen har EU-kommissionen föreslagit “Vägen till det digitala årtiondet” och en digital kompass för att säkerställa att Europa når sina mål för det digitala årtiondet 2030.Ett av stegen är att varje medlemsstat föreslår nationella strategiska färdplaner för att uppnå dessa mål. Färdplanerna bör ge svar på hur var och en av de europeiska staterna kan öka digital kompetens, bygga säkra och hållbara digitala infrastrukturer, digitalisera offentliga tjänster och påskynda företagens digitala omställning. Samtidigt som nationella färdplaner utarbetas har de också en stark inverkan på utbildning, offentliga tjänster, forskning, innovation och näringsliv på den regionala nivån.

I detta möte bjuder ICT-arbetsgruppen in alla ERRIN-medlemmar och intresserade regionala intressenter att diskutera och utbyta god praxis och utmaningar för regionala digitala strategier. Europeiska kommissionens experter kommer att beskriva europeiska digitala politiska prioriteringar ur ett regionalt perspektiv, vilket kommer att följas av presentationer av inspirerande regionala exempel från ERRIN:s medlemmar. Vi hoppas kunna skapa en plattform för nätverkande och benchmarking för alla regioner som förbereder sig för det digitala decenniet.

Klicka här för anmälan

Eller kontakta Sandra

Tidpunkt: 2022-03-24 10:00 - 2022-03-24 11:30