info day: Interregional Innovation Investment – I3 grant

Eu-kommissionen arrangerar en infodag om utlsningar inom det nya ERUF-instrumentet Interregional Innvoation Investment I3.

Information och anmälan finns här.

Tidpunkt: 2021-10-19 09:30 - 2021-10-19 11:20