Infodag Horisont Europa: utlysningar inom klimat, energi och mobilitet

Den 3 februari anordnar EU-kommissionen en infodag för Horisont Europas utlysningar inom området klimat, energi och mobilitet (kluster 5). Detta är ett tillfälle att få fördjupad information om de utlysningar som är aktuella för 2022, men även tips och råd om hur man går till väga för att få till en bra ansökan. Horisont Europa kräver som regel deltagare från minst tre länder och för de som har sikte på en ansökan kommer det även finnas möjlighet till nätverkande och matchmaking online den 4 februari.

Horisont Europa strävar efter bredd i partnerskapen och att olika typer av aktörer deltar och det kan därför vara relevant för flera av våra regionala aktörer att delta. Nedan är några a de teman som utlysningarna ligger inom. Där ser ni flera områden med koppling till prioriteringar hos SBHSS:s medlemmar såsom multimodala transport och klimatneutralt byggande.

 • A competitive and sustainable European battery value chain
 • Communities & Cities
 • Energy systems, grids and storage
 • Zero-emission road transport
 • Aviation
 • Carbon capture, utilisation and storage
 • Energy systems, grids and storage
 • Global leadership in renewable energy
 • Impact of transport on environment and human health
 • Waterborne transport
 • Highly energy-efficient and climate neutral EU building stock
 • Global leadership in renewable energy
 • Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

Ni hittar info, program och anmälan här.

Tidpunkt: 2022-02-02 10:00 - 2022-02-02 17:00