Infodagar Horisont Europa

Nyligen presenterade Horisont Europa, ett av EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation, sitt arbetsprogram för 2023–2024 som rör satsningar, utlysningar och partnersök. Med anledning av detta bjuder programmet in till flera veckors infodagar kring varje tematiskt område inom Horisont Europa.

Dessa dagar ger intresserade aktörer information kring det nya arbetsprogrammet, men även guidning kring hur man söker utlysningar och hittar partnerskap. Under datumen i januari kommer teman under kluster 1 (hälsa) och 2 (kultur) diskuteras och informeras om, samt EU missions.

Tidpunkt: 2023-01-17 00:00 - 2023-01-19 00:00