Informationsmöte om finansierings- och affärsmöjligheter bortom Horisont Europa

Den 23 maj arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation ett informationsmöte om finansierings- och affärsmöjligheter bortom Horisont Europa som kan stödja nya gröna teknologier och system.  Eventet kommer fokusera på REPowerEU, som är EU:s plan för att ställa om till hållbar energi och minska beroendet av ryska fossila bränslen, där forskning och innovation har stor potential för att öka utvecklingen av alternativa energilösningar och minska energiförbrukningen inom transport, bostäder och industri.

Eventet är en möjlighet att se hur ni kan fortsätta utveckla innovativa lösningar, vilka finansieringsmöjligheter som finns och nätverka med andra inom samma områden. Läs mer om hybrideventet och anmälan här.

Tidpunkt: 2023-05-23 09:30 - 2023-05-23 12:00