Informationsmöte om PRI (partnerskap för regional innovation)

Detta webbinarium kommer att informera om hur det har gått hittills under pilotfasen av PR, och även öppna upp för input och diskussioner kring hur partnerskapet kan förbättras. Under mötet deltar även representanter från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), som är en av huvudförvaltarna för utvecklingen av programmet, att närvara för vidare besvara frågor om PRI.

Tidpunkt: 2024-06-11 00:00 - 2024-06-11 00:00