Informationssession med fokus på nya utlysningar som lanseras under Programmet för ett digital Europa.

HaDEA, EU:s genomförandeorgan för hälsofrågor och digitala frågor, anordnar den 7 juni en digital informationssession med fokus på nya utlysningar som lanseras under Programmet för ett digital Europa.

Ni kan läsa mer om informationssession här, som kommer att belysa följande områden:

Tidpunkt: 2023-06-07 10:00 - 2023-06-07 12:30