Informationstillfälle om pilotprojektet för Partnerskap för Regional Innovation

Europeiska Regionkommittén (CoR) och EU-kommissionens Gemensamma Forskningscenter (JRC) letar just nu efter deltagare till ett pilotprojekt kring Partnerskap för Regional Innovation (PRI). I syfte att informera och besvara frågor kring pilotprojektet och PRI generellt, anordnar CoR-JRC ett webinarium den 20 april kl. 12:00-13:00.

Ta möjligheten att lära er mer om konceptet och ställa era frågor kring PRI, direkt till urkällan. Deltagande på informationstillfället kräver ingen föranmälan. Intresserade aktörer ansluter till det digitala mötet via följande länk.

Tidsfrist för intresseanmälan till pilotprojektet är den 25:e april. Utvalda deltagare väntas annonseras i månadsskiftet april-maj. Projektet planeras därefter att lanseras den 17 maj 2022 och pågå under ett år.

För mer information, kontakta Sandra Jansson eller Martin Broberg.

Tidpunkt: 2022-04-20 12:00 - 2022-04-20 13:00