Infoseminarium Digitala Europa

22 oktober, 10.00, anordnar nätverket ERRIN ett virtuellt informationsseminarium om EU-programmet Digitala Europa. Representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för digitala frågor (DG Connect) introducerar dels programmet och hur regioner kan dra nytta av det. Därefter kommer de förklara ett av programmets fem komponenter – avancerade digitala färdigheter (advanced digital skills) – och visa på skillnader samt möjliga synergier med andra EU-program. Här ges deltagarna även information om kommande utlysningar och vilka förväntningar man har. Ett utmärkt tillfälle för både digitalt och utbildningsansvariga hos våra ägare.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

Tidpunkt: 2021-10-22 10:00 - 2021-10-22 11:00