Initiativet för Cirkulära Städer och Regioner

Som Brysselkontoret informerat om tidigare finns just nu en öppen utlysning till ett pilotprojekt inom ramen för Initiativet för Cirkulära Städer och regioner (CCRI). För intresserade aktörer kommer ett informationstillfälle att ges i form av ett webinarium anordnat av initiativets sekretariat. Ta chansen och lär er mer om CCRI, hämta inspiration från andra och börja fundera på hur ni själva kan engagera er.

Initiativet för Cirkulära Städer och Regioner (CCRI) är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och syftar till att ge stöd till den gröna omställningen av Europa genom att främja cirkuläritets-tanken på lokal och regional nivå. Genom ökat samarbete och kunskapsutbyten mellan europeiska städer och regioner hoppas initiativet kunna bygga kapacitet och driva på för ekonomisk tillväxt på lokal nivå. Projektet söker 10 ”pilot-” och 20 ”fellow”-städer, regioner och territoriella kluster för ett fyraårigt samarbete fram till 2025.

Det digitala informationstillfället kommer att äga rum onsdagen den 20 april kl. 10:00. Deltagare uppmanas anmäla sitt intresse senast den 19 april via följande länk.

För mer information kring initiativet och de olika deltagarkategorierna, besök CCRI:s hemsida.

Intresseanmälningar till CCRI lämnas senast den 29 april 2022 genom att fylla i följande formulär.

Tidpunkt: 2022-04-20 10:00 - 2022-04-20 12:00