Kulturturism i post-covid-städer

Webbinariet som äger rum 3 maj kommer att utforska nya trender inom kulturturism i städer och regioner efter pandemin.

Turismen har både positiv och negativ påverkan på städerna. Det är en av städernas viktigaste ekonomiska tillgångar, bidrar till den lokala ekonomin, skapar arbetstillfällen och socialt mervärde. Samtidigt kan det ge upphov till negativa effekter, så som överdriven turism, spänningar med lokalbefolkningen, tryck på användningen av offentliga tjänster och bostadspriserna. Mot denna bakgrund finns det ett tydligt behov av att hitta en balans mellan ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga behov, inklusive skyddet av kulturarvet för att säkerställa turismens hållbarhet på medellång- och lång sikt.

När européerna nu börjar resa igen kan det anses vara ett bra tillfälle att reflektera över stadsturism och utveckla metoder för att möta det förändrade konsumentbehovet och utveckla lokala strategier och projekt för mer motståndskraftiga, digitala och miljövänliga metoder.

De frågor som kommer stå i centrum under webbinariet är: Hur kan man utveckla en mer hållbar kulturturism i städer och regioner med hänsyn till hållbarhets- och miljöfrågor? Finns det nya metoder som utvecklas i europeiska städer och regioner?

För mer information om webbinariet och anmälan.

Tidpunkt: 2022-05-03 10:30 - 2022-05-03 12:00