Lär dig om hur du skyddar dig på internet

EU-finansierade projektet CSI-COP, lett av Coventry University, anordnar sessioner om dataskydd och online-privatliv i Bryssel och online mellan den 23–26 maj. Under sessionerna kommer frågor att besvaras som hur många cookies som finns på webbplatser som man besöker, vilka behörigheter en app har till din mobiltelefons funktioner och hur mycket som spåras online.

Tryck här för mer information om vad sessionerna innehåller.

Tidpunkt: 2023-05-23 00:00 - 2023-05-26 00:00