Making Skills Count-Konferens

Making Skills Count den 8–9 juni tar avstamp i Europaåret för kompetens, och syftar till att utforska betydelsen av kompetens på individ-, organisations- och systemnivå. Under evenemanget samlas aktörer som spelar en viktig roll inom kompetensförsörjning för att tillsammans lyfta konferensens två huvudsakliga mål, dels att stimulera diskussioner om de brister som finns inom kompetensförsörjning och lyfta nödvändiga policyförändringar, dels att främja värdet av kompetens genom att visa upp erfarenheter och lärdomar från experter inom området.

Läs mer om evenemanget här. Det krävs ett EU-login för att registrera sig, vilket går enkelt att skapa. Evenemanget går både att följa på plats i Bryssel och digitalt.

Tidpunkt: 2023-06-08 08:30 - 2023-06-09 14:30