Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”

EU-kommissionen anordnar den 25–26 april ett evenemang med fokus på Mission ”Restore our Ocean and Waters by 2030” och syftar till att mobilisera och särskilt främja de åtgärder som görs i Östersjön och Nordsjöområdet. Evenemanget kommer att fokusera på att diskutera de politiska initiativ som krävs för att genomföra detta Mission, samt komma överens kring konkreta åtgärder nödvändiga för att göra den Blå ekonomin koldioxidneutral och cirkulär.

Evenemanget kommer att äga rum i Hamburg och på grund av rumskapacitet kommer principen ”först till kvarn” tillämpas. Dock går det även fint att följa evenemanget digitalt. Läs mer om anmälan och om evenemanget här.

Tidpunkt: 2023-04-25 09:00 - 2023-04-26 18:00