Möte med ERRIN:s arbetsgrupp för informations-och medieteknik (IKT)

Brysselkontoret vill tipsa om att ICT-arbetsgruppen har möte den 15:e november! Under mötet kommer erfarenheter kring digitalisering och cybersäkerhet diskuteras tillsammans med representanter från EU-kommissionen. Regionala exempel kommer också att presenteras. Mötet kommer att hållas på plats i Bryssel men vid intresse kan vi på Brysselkontoret bevaka mötet åt er! Maila sandra.jansson@sbhss.eu vid intresse och läs mer om mötet här.

 

Tidpunkt: 2023-11-15 14:30 - 2023-11-15 16:00