Möte med ERRIN:s arbetsgrupp för Smart specialisering

Bevakas av EU-handläggare Sandra Jansson.

Läs mer om mötet här!

Tidpunkt: 2023-11-09 10:15 - 2023-11-09 12:00