Open Strategic Autonomy: Public and Private Sector Perspectives

Den 23 mars bjuder OpenForumEurope in till ett evenemang om den öppna teknikens roll i att leverera digital autonomi inom exempelvis den offentliga sektorn, till leverantörer av öppen teknik och medborgare samt konsumenter som använder produkterna. Den strategiska autonomin är i detta fall ett sätt för EU att göra sig oberoende av andra världsdelar inom den digitala utvecklingen.

Evenemanget är uppdelat i två olika delar, där den första delen fokuserar på öppen strategisk autonomi inom den privata sektorn. Bland annat hur den öppna tekniken skall levereras storskaligt utan att bygga upp hinder för konkurrens och innovation. Den andra delen fokuserar på öppen strategisk autonomi inom den offentliga sektorn från ett europeiskt perspektiv. Den första panelen kommer diskutera möjligheterna och utmaningarna med att tillåta öppna resurser för att uppnå de mål som EU:s medlemsstater gemensamt fastställt.

För agenda, mer information och anmälan – klicka här!

Tidpunkt: 2022-03-23 16:00 - 2022-03-23 18:15