POLITICO’s Spotlight “Chronically underserved – bridging the gap in chronic care”

POLITICO organiserar ett evenemang i hybrid form som syftar till att belysa olikheter inom kronisk vård. Ett nytt förslag till läkemedelslagstiftning väntas inom de kommande månaderna, och POLITICO:s evenemang ska diskutera hur detta kommer bidra till bättre vård för patienter med kronisk sjukdom, liksom hur det kan säkerställa att medicinska behov blir tillgodosedda. Man kommer även diskutera hur EU:s gränsöverskridande vårdpolitik kan användas för att motverka luckor i den kroniska vården, och mycket mer. Läs mer om evenemanget och registrera ert deltagande här.

Brysselkontoret bevakar detta evenemang.

Tidpunkt: 2022-11-09 15:30 - 2022-11-09 16:25