Project development session ERRIN

Den 29 maj arrangerar ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi och klimatanpassning ett interaktivt projektutvecklingswebbinarium för att informera om aktuellt utlysta samarbetsprojekt inom EU-missions för friska jordar och anpassning till klimatförändringar.

Under mötet kommer sju olika utlysningar för framtida samarbeten under dessa två EU-missions att presenteras samt erfarenheter från genomförda och pågående projekt. För mer information om utlysningarna,följ länken här.

Tidpunkt: 2024-05-29 00:00 - 2024-05-29 00:00