Rural Pact-konferensen i Bryssel

Den 15–16 juni arrangeras en stor Rural Pact-konferens med fokus på den nyckelroll som landsbyggdområden kan spela i Europas framtid.

Bildandet av en Rural Pact är en del av EU:s långsiktiga landsbygdsvision. Syftet är att utgöra en ram för samarbete, stödja förbättrad tillgång till finansiering och bidra till att säkerställa de specifika behoven hos Europas mångsidiga landsbygder. Pakten ska föra samman myndigheter, EU-institutioner, organisationer och andra intressenter, på nationell, regional och lokal nivå.

Antalet deltagare på konferensen är begränsat till 450 personer, men live streaming kommer även vara tillgängligt.

Läs mer här för hur landsbygdsnätverket beskriver eventet.

Mer information om eventet och anmälan kan du hitta här.

Tidpunkt: 2022-06-15 09:00 - 2022-06-16 17:30