SBHSS i Almedalen

Som en del av SBHSS styrgruppsuppdrag att verka för en ökad dialog kring sammanhållningspolitikens betydelse för det regionala utvecklingskapitalet, anordnar SBHSS ett lunchseminarium 28 juni i Almedalen.

Sammanhållningens strukturfonder och deras betydelse

Sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbar regional utveckling enligt regionernas uppdrag och enligt den nationella strategin. Sammanhållningspolitiken skapar potential för att bidra till uppsatta mål kring grön och digital omställning i Europa och möjliggör att regional nivå kan dra nytta av de resurser EU erbjuder.

SBHSS seminarium

År 2023 – 24 är avgörande år för den framtida sammanhållningspolitiken. Pågående diskussioner på EU-arenan och vägval kring EU:s långtidsbudget, skapar förutsättningarna för sammanhållningspolitiken framöver. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete utan medlen från sammanhållningspolitiken och hur säkerställer vi fortsatt ett funktionellt svenskt flernivåstyre?

SBHSS seminarium syftar till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas. För detta behövs en vision om hur vi vill utformat framtidens regionala utveckling i Sverige skapar möjlighet att planera på längre sikt.

Till seminariet har ledande politiker och tjänstepersoner från regional, nationell och europeisk nivå samt generaldirektörer från relevanta myndigheter bjudits in.

Tidpunkt: 2023-06-28 12:00 - 2023-06-28 13:30