SBHSS Styrgruppsmöte

Fyra gånger per träffas Småland Blekinge Halland South Swedens styrgrupp. På dagordningen denna gång står bland annat  verksamhetsplan och budget för 2022 samt diskussioner kring utdelade uppdrag.

Läs mer om hur Småland Blekinge Halland South Sweden styrs här:

Styrgrupp: Varje län är representerade med tre ledamöter i styrgruppen varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena företräds av rektorerna.  Styrgruppen fattar beslut om den strategiska inriktningen för samarbetet.

Chefsgrupp: Gruppen består av en ansvarig chef för regional utveckling från respektive regionkommun, en representant, utsedd av rektor, från respektive lärosäte samt kontorschefen för Brysselkontoret. Chefsgruppen bereder styrgruppens ärenden och möten samt ansvarar för löpande avstämningar med kontaktpersonsgruppen.

Kontaktpersongrupp: Kontaktpersoner utses av respektive part i chefsgruppen och ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret, förankring i respektive hemmaorganisation samt förmedling av information mellan Brysselkontoret och regionens intressenter.

  • Tillfälliga arbetsgrupper utses vid behov.

 

Tidpunkt: 2021-09-17 09:00 - 2021-09-17 11:00