Seminarium: The human approach: succeeding the Digital Transformation in education

Brysselkontoret bevakar:

Den digitala omvandlingen av utbildning är en viktig del av Europas digitala strategi och därför togs Digital Education Action Plan (DEAP) fram. Denna plan betonar utvecklingen av inkluderande, kvalitativa och digitalt tillgängliga utbildningsekosystem som även ska säkerställa utvecklingen av digitala färdigheter. Hur man rör sig från digitalisering av vår utbildning till utbildningsinnovation kräver ett annat perspektiv på utvecklingen av digitala verktyg och lösningar. Därför fokuserar nederländska huset för utbildning och forskning Neth-ER (en representation av det nederländska kunskapssamhället i Bryssel) och Nuffic (den nederländska organisationen för internationalisering inom utbildning) på den ofta bortglömda faktorn i utbildningens digitala omställning: den mänskliga faktorn i seminariet. Seminariet organiseras både fysiskt och online den 7 mars kl. 11.00-15.25.

Evenemanget kommer fokusera på den europeiska policyarenan, där ett flertal initiativ kring digitalisering av utbildning tagit plats sedan införandet av handlingsplanen för digital utbildning. Den digitala övergången är en av de två högsta prioriteringarna för von der Leyen-kommissionen. Evenemanget kommer även undersöka hur europeisk politik påverkar Nederländerna och tvärtom, vilket kan ge exempel på hur det kan se ut även för våra regioner.

Klicka här för info & anmälan

Tidpunkt: 2023-03-07 11:00 - 2023-03-07 15:25