Soil health & agriculture: Goping beneath the surface

Europeiska kommissionen har identifierat friska jordar som avgörande för att uppnå klimatneutralitet, en ren och cirkulär ekonomi, stoppa ökenspridning och markdegradation, samt för att vända förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer här. 

Tidpunkt: 2023-05-22 14:00 - 2023-05-22 16:45