VISION 2030: STRATEGIC ORIENTATION TOWARDS AI, DATA, ROBOTICS 2025-2027

Partnerskapet för AI, Data och Robotics (ADR) anordnar ett evenemang den 26 juni 2023 kl. 11:00 till 12:00 för att diskutera de strategiska inriktningarna för AI, Data, Robotics färdplan för arbetsprogrammet 25-27.

Partnerskapet syftar till att möjliggöra en ansvarsfull AI-driven grön digital transformation för ett attraktivt, hållbart, välmående, säkert och motståndskraftigt mångkulturellt samhälle, baserat på europeiska värderingar, med den högsta levnadsstandarden i världen. För att uppnå denna vision är det nödvändigt att ha ett starkt ekosystem med flera intressenter som drar i samma riktning som kan utveckla och distribuera nästa generations teknik i enlighet med samhällets värderingar i ökande hastighet, skala och komplexitet, skapa genomslag och erbjuda nya affärsmöjligheter.

Mötet kommer att erbjuda alla ADR-intressenter möjlighet att höra de strategiska riktlinjerna för AI, Data, Robotics färdplan för arbetsprogrammet 25-27. Evenemanget kommer att ge deltagarna möjlighet att lära sig om nyckelprioriteringar som kommer fram från färdplanen, ambitioner om hur samtal kommer att stödja upptäckten av nya lösningar på globala utmaningar, samt möjligheten att engagera sig direkt.

Agenda

11.00    Welcome

11.05    AI, Data and Robotics: The vision for Europe 2030 High-level presentation of SRIDA

11.20    Short discussion panel on main priorities of the SRIDA

11.45    Q&A session with panel

12.00   Summary and close

 

Klicka här för mer information och  klicka på denna länk för anmälan.

Tidpunkt: 2023-06-26 11:00 - 2023-06-26 12:00