Webbinarium kring regional utveckling på EU-arenan

I dagsläget står EU-finansieringen för en stor del av det regionala utvecklingskapitalet. Utvecklingen av ett Regionernas Europa, där lokal och regional nivå i EU stärks i relation till det nationella, har länge framhållits. Men frågan är om vi nu står inför en eventuell återgång till större centralisering, där regioners förutsättningar förändras och där utvecklingskapitalet befaras minska?

För att belysa frågor som är aktuella på EU-arenan, hur dessa påverkar lokal och regional nivå samt det regionala aktörskapet och utvecklingspolitiken i Europa bjuder Region Halland, Region Jönköpings län, Småland Blekinge Hallands Brysselkontor samt Europa Direkt-kontoren i Jönköping och Halland in till ett webbinarium den 19:e december. Evenemanget är ett kunskaps- och inspirationstillfälle och riktar sig till kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv. Anmälan till eventet sker via länken nedan senast 16:e december.

Tidpunkt: 2022-12-19 10:00 - 2022-12-19 11:30