Webbinarium: Lär dig mer om EU:s arbete inom kulturområdet!

Arbetsgrupperna för Kulturarv och Turism och Informations- och kommunikationsteknik (ICT), som ingår i Nätverket för forskning och innovation för regioners (ERRIN) anordnar den 27 april ett digitalt möte med fokus på att skapa förståelse av det Europeiska Datautrymmet för Kulturarv och EU-initiativet Kulturarvsmolnet. 

EU-kommissionen presenterade det Europeiska Datautrymmet för Kulturarv år 2022, vars syfte är att stödja digitaliseringen av kultursektorn i EU genom att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan relevanta aktörer. Dock är kunskapen kring de ovannämnda initiativen begränsad, därav förhindras regioner att dra nytta av dem. Mötet fokuserar på att klargöra hur initiativen kan tillämpas inom regionala kulturella ekosystem och även ge användbar information kring hur dessa ekosystem kan mobiliseras för framtida finansieringsmöjligheter. Läs mer om mötet genom att klicka här. 

Tidpunkt: 2023-04-27 16:00 - 2023-04-27 17:15