Webinar: E-mobility IV, Electric fleets

Den 18 april anordnar Intereg Europe sitt fjärde webinarium inom e-mobilitet, som denna gång har temat greening governments’ fleets, alltså göra “fordonsflottorna” mer miljövänliga.

Offentliga myndigheter äger och driver ett stort antal fordon för att tillhandahålla offentliga tjänster såsom polistjänster, kollektivtrafik och underhållstjänster. Dessa fordonsflottor, som består av olika fordonstyper, måste göras mer miljövänliga för att minska sina koldioxidutsläpp, men utbytet måste även genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Delta i detta webinarium för att lära dig mer om olika ramverk, finansiering och program från hela Europa gällande övergången till hållbara “fordonsflottor”.

Läs mer om eventet och anmälan här!

Tidpunkt: 2023-04-18 14:00 - 2023-04-18 15:30