Webinar: E-moblitity V, Electric sharing systems

Den 25 april anordnas det femte webinariet i e-mobilitetsserien som kommer fokuserar på att främja system för delning av elektriska fordon.

System för elbilsdelning kan hjälpa städer och regioner att möta ett antal politiska utmaningar, inklusive att minska antalet privata fordon på vägen, tillhandahålla rättvisa mobilitetsalternativ och minska koldioxidutsläppen. Även om kollektivtrafik och aktiv mobilitet är nyckeln till omställningen med låga koldioxidutsläpp, kommer enskilda bilar fortfarande att behöva ha en roll och bildelningssystem gör dessa alternativ tillgängliga på begäran, utan behov av individuellt ägande.

Delta i webinariumet för att lära dig mer om affärsmodeller och fallstudier för delning av e-fordon från Interreg Europe!

Läs mer om eventet och anmälan här.

Tidpunkt: 2023-04-25 14:00 - 2023-04-25 15:30