Webinar: Hållbar användning av växtskyddsmedel

Detta event diskuterar förslagen till en ny förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel. Två frågor står i centrum:

1. Är dessa förslag tillräckligt omfattande för att minska industrins miljöavtryck?

2. Är en minskning på 50% av användningen av bekämpningsmedel ett genomförbart mål för medlemsstaterna?

Läs mer om eventet och anmälan här! 

 

Tidpunkt: 2023-04-26 09:30 - 2023-04-26 10:45