Webinar: Probiotika i Europa

Hur kan bättre reglering stärka kunskapen om probiotika för konsumentens hälsa?

Denna konferens ämnar diskutera probiotikasektorn, dess utmaningar och möjligheter, och hur ökad tydlighet kan gynna europeisk industri samtidigt som det resulterar i bättre information och transparens för konsumenterna. Även vilken roll forskning och innovation spelar samt vägen framåt med kommissionen som medlare mellan intressenter och konsumenters förväntningar på sektorn förväntas diskuteras.

Lär mer om eventet och anmälan här!

Tidpunkt: 2023-04-24 14:00 - 2023-04-24 15:15