Webinar: Samspelet mellan forskning och politik

ERRIN, det europeiska nätverket för forskning och innovation för regioner, och dess arbetsgrupp för vetenskap och utbildning i samhället (SEFS), bjuder den 20 april in till ett interaktivt möte för att diskutera hur klyftan mellan forskare och beslutsfattare kan minskas. Under mötet kommer EU-kommissionens arbetsdokument som stödjer forskningsbaserat beslutsfattande att diskuteras tillsammans med programmet ”Science meets Regions” som syftar till att förbättra samspelet mellan forskning och politik i europeiska regioner.

Regionerna får här möjligheten att diskutera vilka verktyg som kan stödja informerade och forskningsbaserade politiska beslut på både lokal och regional nivå, samt dela med sig av utmaningar och framtida tillvägagångssätt för att minska klyftan mellan forskning och politik.

Läs mer här!

 

Tidpunkt: 2023-04-20 10:00 - 2023-04-20 12:00