Webinar: Waste Prevention II- Zero waste education and participation

Den 4 maj arrangerar Intereg Europe sitt andra webinarium i serien leading the way towards waste prevention.

Del 2 kommer att fokusera på medborgardeltagande och utbildning för zero-waste, bland annat genom olika metoder för att uppmuntra medborgarnas deltagande i förebyggande av avfall, samt inspirerande exempel på utbildningskampanjer.

Webinariet syftar till att inspirera lokala och regionala beslutsfattare från hela Europa med praktiska avfallsförebyggande strategier. Den kommer att innehålla inspirerande lösningar, god praxis och rekommendationer som backas upp av verkliga exempel från europeiska städer och regioner från många Interreg Europe-projekt.

Läs mer här!

 

Tidpunkt: 2023-05-04 14:00 - 2023-05-04 15:30