WORKSHOP – CIVIC ENGAGEMENT IN THE CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES MISSION

En kommande workshop som en del av det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd kommer att ägnas åt samhällsengagemang i EU:s uppdrag, särskilt i uppdraget för klimatneutrala och smarta städer (Cities Mission). Från 11:00den 21 mars kommer representanter för det civila samhället, forskare, experter och beslutsfattare att samlas i Paris och online för en diskussion på hög nivå.

Arrangerad av det franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation förväntas workshopen vara uppdelad i tre delar (program ska bekräftas). Del ett kommer att utforska rollen för medborgarnas engagemang i koldioxidneutrala städer. I del två ska städer, föreningar och ungdomsdelegater diskutera befintliga initiativ, utmaningar och barriärer i City-missionens mål. Del tre kommer att bjuda in vetenskapliga representanter att presentera sitt pågående och framtida arbete med deltagandeprocesser och hur man kan stärka medborgarnas engagemang för klimatneutralitet. som ERRIN:s forskningsprojekt MOSAIC, som utvecklar en öppen innovationsmetod för att engagera quadruple helix-intressenter i Cities Mission, förväntas ingå.

Spara datumet för workshopen, som kommer att äga rum i ett hybridformat med 50 deltagare på plats i Paris och resten online. För att uttrycka intresse för att delta i workshopen online, skicka ett e-postmeddelande till hilary.webb@errin.eu och ställ eventuella frågor till Françoise Guaspare (francoise.guaspare@iledefrance-europe.eu), ERRIN-medlem (Ile de France) och Cities Mission Församlingsmedlem, som koordinerar evenemanget.

Mer information kommer att läggas till när den är tillgänglig.

Tidpunkt: 2022-03-21 11:00 - 2022-03-21 17:00