I veckan fick EU:s institutioner brev där nödvändigheten av att Södra Östersjöprogrammet blir kvar i programperioden 2021–27 lyftes. Avsändarna var Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg tillsammans med övriga 10 regioner från Danmark, Litauen, Polen, och Tyskland som ingår i Södra Östersjö-geografin. Positionspappret som är en reaktion mot EU-kommissionens orienteringspapper om gränsöverskridande samarbete i Östersjön tar även upp fördelarna och resultaten från nuvarande och tidigare programperioder.  


COVID-19 har drabbat nästintill alla EU:s medlemsstater och regioner. Tidigare har vi skrivit flera artiklar om de insatser EU genomfört mot Corona. Då läget förändras dag för dag, sammanfattar vi därför i denna artikel vad som har gjorts och berättar om det som är nytt.  Vid ytterligare förändringar kommer vi uppdatera artikeln.  

Arbetsmetoden missions har fått genomslag i såväl nationell som europeisk FoI-policy. Missions förutsätter att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod.

En intressant möjlighet för den lokala och regionala nivån är utformningen av mission för klimatneutrala och smarta städer som förväntas integreras till EU:s innovationsbudget i Horisont Europa. Vilka aktiviteter inom detta mission är av intresse för Småland-Blekinge-Halland (?) och hur kan den lokala och regionala nivån koppla missions till pågående regionala arbetsmetoder (?)

Även om det återstår flera frågetecken kan det vara givande att följa förhandlingarna om utformningen av missions på den europeiska nivån!