Under året arrangerar EU-kommissionen en rad tematiska veckor om energi, miljö, industri, innovation, design, etc. Den 22-26 mars anordnar EU-kommissionens nätverk för rurala frågor, ENRD, en digital konferens för att blicka framåt. På eventet har man möjlighet att delta i workshops och diskussioner, lyssna på intressanta presentationer och även göra sin röst hörd. Läs mer här om veckan och om hur du anmäler dig!


I takt med att behovet av att koppla upp våra regionala styrkor med andra europeiska regioners kompetenser ökar, behövs en tydlig plattform för att kommunicera med en internationell målgrupp. Därför behöver vår hemsida förnyas och i högre grad rikta sig mot engelskspråkiga besökare som enkelt ska kunna förstå våra styrkor och attraheras av samarbete med oss. Arbetet med hemsidan har kommit en bit på vägen och SBHSS nya hemsida kommer lanseras under våren. Inom den närmsta tiden kommer vi att skicka förslag till ägarna på engelsk-språkiga profileringstexter för de tematiska områden vi vill lyfta. Fortsättning följer!