Sverige verkar inte ha för avsikt att ta del av lånedelen av den enskilt största posten av EU:s krispaket, Next Generation EU och det är fortfarande oklart hur mycket begränsningar i EU-medel påverkar våra ägares regionala utvecklingskapital från och med 2021. Detta och mycket annat diskuterades när styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden möttes online i veckan. På konferensen deltog även Annika Korzinek-Wäppling, ställföreträdande chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm, Alice Bah-Kuhnke, Miljöpartiets ledamot i EU-parlamentet och Karolina Riedel, budgetråd vid den svenska EU-representationen i Bryssel.


Småland Blekinge Halland South Sweden, East and North Finland EU Office, Helsinki EU Office and ERIAFF Network organise the webinar: Can building in wood contribute to delivering the Green Deal- a regional and city perspective, 8 October 9:30-11:30.

We will dig deeper into both opportunities and challenges for building in wood, and discuss the role of regions and cities in this development. We will hear about the latest EU-policy developments as well as look closer at regional cases.

Invited participants from institutions, research institutes, municipalities and regions will discuss the opportunities and challenges for building in wood in the context of the Green Deal. 

Smart Housing Småland and OBOS will share their experience on supporting innovation and industrial development.

Here you find the full programme and link to registration.