Europeiska rådets ordförande, Charles Michel har kallat till ett extrainsatt EU-toppmöte i februari 2020 gällande EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027 som ännu inte har fastställts. Michel har haft enskilda möten med medlemsstaternas ledare för att försöka komma närmare en uppgörelse om unionens nästkommande budget. Förhandlingarna kommer att diskuteras vidare under mötet i hopp om att nå en gemensam överenskommelse.


I veckan träffades Euroregion Baltic (ERB) representanter på Småland-Blekinge-Hallands våningsplan i Nordic House Bryssel. På plats fanns representanter från EU-kommissionen och respektive regions Brysselkontor. Tillsammans diskuterades bland annat framtida aktiviteter och potentiella förändringar. 

De nya praktikanterna, Fatmir Mikullovci och Frida Berg är nu på plats hos oss på Småland-Halland-Blekinges South Sweden’s kontor här i Bryssel. Fatmir och Frida, som både kommer från Linnéuniversitetet är glada att få vara här och ser fram emot sin tid i Bryssel!