Nyligen presenterade EU-kommissionen två nya initiativ, det ena handlar om att stärka ett gemensamt europeiskt utbildningsområde vars syfte bland annat är utökat samarbete mellan medlemsländerna gällande utbildning och sysselsättning.Det andra initiativet innefattar en handlingsplan för digital omställning inom undervisning och utbildning i Europa. I det här initiativet är ambitionen att förbättra kompetensen inom digitalisering och identifiera vilka verktyg som behövs för en digital omställning.

Den 1 oktober anordnades årets digitala Svereg-konferens, svenska stads- och regionkontors gemensamma nätverk. Årets upplaga var indelade i två sektioner, den första berörde förhandlingsläget inför nästa programperiod och den andra fokuserade på hur vi regioner kan få mer ”pang för pengarna” genom att i större utsträckning ta del av konkurrensutsatt EU-finansiering till det regionala utvecklingsarbetet i nästa programperiod.