DISCOVER MULTI COUNTRY PROJECTS AND THE EUROPEAN DIGITAL INFRASTRUCTURE CONSORTIUMS (EDICS)

Finansierings-undergruppen inom Living-in.EU som Brysselkontoret tidigare har skrivit om organiserar ett webbinarium där genomförandemekanismerna för European Digital Infrastructure Consortium (EDICs) kommer presenteras på uppdrag av Europeiska kommissionen. Under webbinariumet kommer några användningsfall från nationell och lokal nivå, samt bästa praxis att presenteras för att kombinera medlen från Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och nationella fonder i France Relance-programmet.

Webinariet är öppet för alla som är intresserade och anmälan sker via denna länk.

Enligt 2030 års policyprogram “Path to the Digital Decade” skulle projekt i flera länder som involverar ett flertal medlemsstater kunna möjliggöra storskaliga insatser på områden som är nödvändiga för att uppnå digitala mål. EDIC:erna skulle kunna spela en central roll för att påskynda spridningen av projekt i flera länder. De kommer att etableras inom olika digitala områden. Till exempel lanserades EDIC för Networked Local Digital Twins to the Citiverse den 15 juni i år på Digital Assembly i Stockholm.

EDIC:er bör kunna attrahera och kombinera olika källor för unionens och medlemsstaternas finansiering, erbjuda möjligheten att främja samarbete mellan olika styrelsenivåer och representera ett viktigt verktyg för lokala och regionala myndigheter att utveckla EU:s digitala decenniums strategiska färdplan.

Tidpunkt: 2023-09-11 11:00 - 2023-09-11 12:30