2018 års utlysning inom EU:s program för miljö och klimat

Under april 2018 kommer EU-kommissionen att öppna för årets ansökningar till 2018 års utlysningar inom LIFE-programmet. LIFE-programmet ger stöd till projekt inom miljö- och klimatområdet, vilket kan vara en intressant möjlighet då flera av Småland-Blekinge-Hallands huvudmän arbetar med detta område.

LIFE hanteras, till skillnad från strukturfondernas medel, av kommissionens egen avdelning EASME (kommissionens avdelning för små till medelstora företag) och inte via nationella myndigheter. Naturvårdsverket finns dock som stödjande myndighet i ansökningsprocessen men det är EASME som beslutar och handlägger projekten i LIFE. Inom ramen för LIFE måste ansökan vara relaterat till en underkategori inom temat klimat eller miljö, mer information om kategorierna hittar ni här. Även om utlysningen för LIFE öppnar först i maj är det hög tid för intressenter att påbörja arbetet med sin ansökan.  

Den preliminära tidsplanen för 2018 års utlysning av LIFE:

  • April – utlysning av LIFE-program 2018
  • April/maj – Naturvårdsverkets workshop om nyheter i LIFE-programmet
  • Juni – deadline koncept inom område Miljö
  • Oktober – godkännande/avslag av koncept inom område Miljö
  • Oktober – deadline fullständig ansökan Klimat
  • Januari 2019 – deadline fullständig ansökan Miljö
  • April/maj 2019 – beviljande/avslag av fullständig ansökan Miljö

 

Utöver ovanstående deadlines anordnar Naturvårdsverket en informationsträff om temat Natur och biologisk mångfald (19 april 2018) samt en informations träff om Miljö och klimat (26 april 2018). Vid träffarna informerar naturvårdsverket mer om LIFE och deras delprogram. Även kommissionen arrangerar en träff för nätverkande och informationsutbyte relaterat till LIFE den 4 maj i Bryssel, registreringen till ”LIFE Information Day 2018” öppnar senare i vår.