Nyhetsbrev

Utöver kontinuerlig kontakt mellan Brysselkontoret och våra medlemmar skickar Brysselkontoret ut löpande kommunikation under året:

Veckobrevet riktar sig till Småland-Blekinge-Hallands kontaktpersoner och skickas ut varje vecka. Brysselarenans höga tempo och snabba ledtider innebär möjligheter till aktiviteter med kort framförhållning. Informationen syftar till att presentera förslag och information som kan verkställa ägarnas planer. Aktörer i Småland-Blekinge-Halland är välkomna att prenumerera på veckobrevet.

Brysselbrevet skickas ut några gånger om året till en bred skara läsare i våra regioner. Nyhetsbrevet belyser storpolitik från ett regionalt perspektiv och syftar till att inspirera till europeiskt engagemang för bland Småland-Blekinge-Hallands aktörer. Alla är välkomna att prenumerera på Brysselbrevet.

Hälsoplattformens månadsbrev riktar sig till de aktiva i hälsoplattformen, men har genom medlemmarna spridning runt om i våra regioner.

Tematiska fördjupningar skickas ut efter beställning från våra medlemmar och/eller om stora förändringar inom ett område föranleder behov till fördjupad analys och kommunikation.